Kody Kobiecości I

Ramowa Agenda Konferencji *) – 09.02.2019

Co zyskasz m.in. przychodząc na konferencję?

9.30- 10.00 – Otwarcie konferencji mowa niespodzianka

10.00- 11.30 – Panel 1. Kod 'JA’

11.30- 11.45 – rzerwa kawowa

12.00- 14.15 – Panel 2. Kod 'JA-INNI’

14.15- 15.00 przerwa lunchowa

15.00- 16.30 – Panel 3 Kod 'INNI-JA’

16.30-45 – przerwa kawowa

16.45- 18.15 – Panel 4. Kod 'JA DLA INNYCH’

18.15 – 18.40 – Zakończenie konferencji

*) Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmian czasu i kolejności wystąpień

Udostępnij ten artykuł na:

Kup Bilet przez Evenea

You may also like...Newsletter