Dla sponsorów

Występujemy do Państwa z propozycją wsparcia ciekawej i ważnej inicjatywy unikalnej w regionie kujawsko-pomorskim, skierowanej głównie do kobiet, poszukujących inspiracji, kierunku rozwoju i pomysłu na uruchomienie i zainwestowanie własnego potencjału.

Konferencja „Kody Kobiecości” ma na celu przybliżenie tematyki bliskiej kobietom, ale porusza zagadnienia uniwersalnie istotne dla obojga płci, takie jak komunikacja, budowanie relacji, asertywność, planowanie, zarządzanie sobą w czasie, czy świadome budowanie wizerunku.

Celem zapewnienia wysokiej jakości przekazywanych treści, zaprosiliśmy do współpracy prelegentów-praktyków z dużym doświadczeniem i wiedzą na temat praktycznych i użytecznych narzędzi wspierających rozwój we wszystkich obszarach codziennego funkcjonowania, zarówno w sferze prywatnej, jak i zawodowej.

Najbliższa edycja Konferencji „Kody Kobiecości” (15.06.2019) ma charakter inspiracyjno-modelujący, składa się z 3 modułów dotyczących komunikacji i traktujących ją wielowymiarowo dla ukazania odbiorcy kompleksowej perspektywy zagadnienia; zawiera zestaw metod , strategii i dobrych praktyk do zastosowania od razu, jak i przekazania dalej.

Żywimy przekonanie, że każda kobieta zyskująca świadomość własnych kompetencji, potrzeb i mocnych stron, jak i tego, co ją ogranicza, a co może przepracować, będzie w stanie lepiej funkcjonować i spełniać się we wszelkich życiowych rolach.

To wydarzenie kierujemy do osób, które poszukują dłuższej chwili refleksji, wglądu w siebie, oceny obecnej sytuacji, w której funkcjonują i świadomego skierowania energii na obszary, wymagające poprawy lub przepracowania.

W szczególności konferencja znajdzie odbiorców wśród ludzi cierpiących z powodu zaburzeń stylu komunikacji, niewłaściwej ekspresji emocji braku świadomości oddziaływania nadawanych komunikatów, co stanowi przebogate źródło nieporozumień, wzajemnych pretensji, a nawet oskarżeń i znaczącego pogorszenia jakości w relacjach wszelkiego typu.

Co znajdą uczestnicy dla siebie?

  • Poznają swoje potrzeby, talenty, ale i ograniczenia, które utrudniają podjęcie działań i postęp.
  • Odkryją znaczenie mowy ciała i moc słów, opanują dobór gestów, ale i słownictwa do kontekstu wypowiedzi.
  • Naucza się panować nad emocjami w sytuacjach konfliktowych i drażliwych.
  • Posiądą umiejętność wyrażania potrzeb i emocji w modelu komunikacji bez przemocy.
  • Dowiedzą się jak wypracować szacunek do siebie i innych, lepiej słuchać, rozumieć komunikaty i sprawniej się porozumiewać.
  • Poznają skuteczne metody komunikowania się – budujące relacje w związku, rodzinie, zespole, środowisku pracy.
  • Nauczą się jak zwiększyć pewność siebie, polepszyć autoprezentację i otwarcie mierzyć się z wyzwaniami dnia codziennego oraz tymi trudniejszymi.
  • Otrzymają zestaw inspirujących treści i zasób narzędzi, które w zasadniczy sposób mogą przyczynić się do nadania właściwego kierunku i polepszenia jakości życia.

Państwa zaangażowanie pozwoli szerszej publiczności poznać Waszą działalność oraz produkty i usługi, dostrzec korzyści ze współpracy i nawiązać intratne kontakty.

Zapraszamy do współpracy!

Organizator: Business Zone Mastermind oraz Telestudent sp.z o.o z siedzibą w Bydgoszczy
Nr konta : Raiffeisen Bank Polska S.A. 45 1750 0012 0000 0000 3813 2709

Udostępnij ten artykuł na:Newsletter